Välkommen till E-tjänst för förskola,fritidshem och grundskola.

Sök förskola
För att ställa ditt barn i kö till förskolan behöver du inte logga in. Klicka bara på Sök Förskola eller Sök Nattis. Manual för ansökan finns på norrkoping.se Manual ansökan

Sök fritidshem
När ditt barn fått sin skolplacering kan du ansöka om plats i fritidshem. Du behöver inte logga in för att ställa dig i kö. Börja med att klicka på rubriken Sök Fritidshem.Om ni har haft en tidigare placering i förskola eller fritidshem mindre än tre månader tillbaka i tiden, kommer ni att bli efterdebiterade för den mellanliggande perioden.

Sök Nattis
Om du arbetar och behöver omsorg på kvällar, nätter eller helger kan du söka Nattis. Du behöver inte logga in för att ställa dig i kö. Klicka på rubriken Sök Förskola eller Sök Nattis.

Sök grundskola
När du flyttar till Norrköpings kommun ska du söka skola. Klicka på rubriken "Önska grundskola" om du ska söka en kommunal grundskola.Om du ska söka en fristående skola måste du kontakta skolan direkt.

Byte av grundskola
Om du har en skolplacering i Norrköpings kommun kan du önska att byta skola. Logga in med e-legitimation och sök fram "Mina placeringar". Ska ditt barn byta till en fristående skola måste ni kontakta den skolan direkt. Efter att ni har fått en plats på den skolan ska ni anmäla skolplaceringen på "Mina placeringar". Här anmäler du även utflytt från kommunen.

Antagen till fristående skola
När ditt barn fått ett erbjudande om skolplacering på en fristående skola måste ni anmäla det till Norrköpings kommun. Det gör ni via kommunens E-tjänst för barnomsorg och skola. Har ditt barn redan en skolplacering i kommunen logga in med E-legitimation och sök fram "Mina placeringar". Om ni kommer nyinflyttade anmäler ni skolplaceringen genom att klicka på rubriken "Önska grundskola".

Göra ändringar när ditt barn har en placering
För att göra ändringar på ditt barns placering och/eller ändra din inkomst måste du logga in med din e-legitimation. Rutan Startsida byter då text till Min sida, och du ser ditt namn under rutan. En manual för E-tjänsten för barnomsorg finns på norrkoping.se Manual E-tjänst för barnomsorg och skola

Delad plats
Vårdnadshavare som har gemensam vårdnad, men som inte bor ihop, ska ha en delad plats om båda har behov av förskola. Logga in med din e-legitimation och ändra typ av plats till en delad plats. Ärendet behandlas först när ni vårdnadshavare har olika folkbokföringsadresser.

Skyddade personuppgifter, Använd inte e-tjänsten
Du som har skyddade personuppgifter, ska inte söka plats här. Ta direktkontakt med placeringshandläggarna när du ansöker om barnomsorg. Ring kommunens växel på telefonnummer 011-15 00 00. Fråga efter en placeringshandläggare.