Välkommen till E-tjänst för förskola,fritidshem och grundskola.

Logga in med e-legitimation för att se dina placeringar och kunna göra ändringar.Från den 1/1 2020 ska schema lämnas här i e-tjänsten även för alla elever som är inskrivna i kommunal 10-12-årsverksamhet.

Sök Förskola eller Sök Nattis, Önska Grundskola eller Sök Fritidshem
Klicka på SÖK-rutorna (eller menyn) högst upp på sidan för att söka plats i förskola, familjedaghem, fritidshem eller nattis. Klicka på Önska Grundskola för att söka skola när du ska flytta till Norrköpings kommun.

Byte av grundskola
Om du har en skolplacering i Norrköpings kommun kan du önska att byta skola. Logga in med e-legitimation och klicka på länken "Byte av skola". Önskar ditt barn byta till en fristående skola måste ni kontakta den skolan direkt. Efter att ni har fått en plats på den skolan ska ni anmäla skolbytet på "Mina placeringar". Här anmäler du även om ni ska sluta skolan för att ni flyttar från kommunen.

Delad plats
Vårdnadshavare som har gemensam vårdnad, men som inte bor ihop, ska ha en delad plats om båda har behov av förskola eller fritidshem. Logga in med din e-legitimation och ändra typ av plats till en delad plats. Ärendet behandlas först när ni vårdnadshavare har olika folkbokföringsadresser.

Skyddade personuppgifter, Använd inte e-tjänsten
Du som har skyddade personuppgifter, ska inte söka plats här. Ta direktkontakt med placeringshandläggarna när du ansöker om barnomsorg. Ring kommunens växel på telefonnummer 011-15 00 00. Fråga efter en placeringshandläggare.